Αλεξάνδρεια - ΠΡΑΣΙΝΑΔΑ, τοπική γραμμή

Αλεξάνδρεια - ΠΡΑΣΙΝΑΔΑ, τοπική γραμμή

Αλεξάνδρεια, Νεοχωρόπουλο, Κορυφή, Κυδωνέα, Πρασινάδα.

  • Αλεξάνδρεια, Αλεξάνδρεια, Ημαθία, Ελλάδα
  • Νεοχωρόπουλο, Νεοχωρόπουλο, Ημαθία, Ελλάδα
  • Κορυφή, Κορυφή, Ημαθία, Ελλάδα
  • Κορυφή, Κυδωνέα Ημαθίας
  • Πρασινάδα, Πρασινάδα, Ημαθία, Ελλάδα
Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
08:30
13:30