Βέροια - ΔΑΣΚΙΟ, τοπική γραμμή

Βέροια - ΔΑΣΚΙΟ, τοπική γραμμή

Βέροια, διασταύρωση Χαράδρας, Πολυδένδρι, Σφηκιά, Ριζώματα, Δάσκιο

  • Βέροια, Βέροια, Ημαθία, Ελλάδα
  • Χαράδρα, Χαράδρα, Ημαθία, Ελλάδα
  • Χαράδρα, Πολυδένδρι Ημαθίας
  • Σφηκιά, Σφηκιά, Ημαθία, Ελλάδα
  • Ριζώματα, Ριζώματα, Ημαθία, Ελλάδα
  • Δάσκιο, Δάσκιο, Ημαθία, Ελλάδα
Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
06:45
12:00
15:00