Βέροια - ΝΑΟΥΣΑ, τοπική γραμμή

Βέροια - ΝΑΟΥΣΑ, τοπική γραμμή

Βέροια, Πατρίδα, διασταύρωση Νάουσας, Νάουσα

  • Βέροια, Βέροια, Ημαθία, Ελλάδα
  • Πατρίδα, Πατρίδα, Ημαθία, Ελλάδα
  • Πατρίδα, διασταύρωση Νάουσας
  • Νάουσα, Νάουσα, Ημαθία, Ελλάδα
Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
06:05
06:45
07:00
07:15
07:20
07:40
08:00
08:45
09:30
09:45
10:10
10:35
11:00
11:55
12:15
12:30
13:20
13:30
13:55
14:10
14:25
14:40
14:40
16:00
17:10
17:30
18:00
19:10
19:20
20:20
21:20
21:30