Νάουσα - ΒΕΡΟΙΑ, τοπική γραμμή

Νάουσα - ΒΕΡΟΙΑ, τοπική γραμμή

Νάουσα, διασταύρωση Νάουσας διασταύρωση Στενημάχου, Πατρίδα, Βέροια

  • Νάουσα, Νάουσα, Ημαθία, Ελλάδα
  • Νάουσα, διασταύρωση Νάουσας
  • Νάουσα, διασταύρωση Στενημάχου
  • Πατρίδα, Πατρίδα, Ημαθία, Ελλάδα
  • Βέροια, Βέροια, Ημαθία, Ελλάδα
Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
06:05
07:15
07:20
07:30
09:05
09:40
10:30
11:20
11:30
12:35
13:20
14:00
14:20
14:45
15:00
17:20
17:30
18:05
19:05
19:45
20:30
21:05